Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenterjime» kärhanasy

  • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
  • Terjimeleri tassyklamak.
Salgy: Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş. B.Garryýew köçesi, 17
Tel.: (+993 12) 94-19-78
Faks:(+993 12) 94-14-53
Elektron poçta: turkmentranslation@gmail.com