Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenekspertiza» kärhanasy

  • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
  • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
  • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
  • Gümrük dellalynyň işi;

 

Salgysy:   Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş. B.Garryýew köçesi, 17
Telefon:   (+993 12) 94-03-29
Faks:   (+993 12) 94-31-40
Elektron poçta:   turkmenekspertiza@mail.ru