Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Dekabr aýynda Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan birnäçe çäreler geçirilýär


Card image cap

12-nji dekabrda bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününi bellemek üçin 9-njy dekabrdan 11-nji dekabr aralygynda Aşgabatda birnäçe çäräniň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Newscentralasia.net-iň habaryna görä, çärelere halkara we sebit forumlary girýär:

  • Parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş üçin bitarap dostlar toparynyň ýokary derejeli ýygnagy;
  • Merkezi Aziýada aýallar gepleşikleriniň ýyllyk jemleýji ýygnagy;
  • Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň ýyllyk ýygnagy;
  • Merkezi Aziýa ýurtlarynyň strategiki gözleg institutlarynyň ýyllyk ýygnagy;
  • Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasynyň çäginde ýaşlar bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň arasynda gepleşik.

11-nji dekabrda “Dialog parahatçylygyň kepili” atly halkara konferensiýanyň gibrid görnüşde geçirilmegine garaşylýar. Parahatçylykly gepleşik gurmak ugrundaky möhüm halkara başlangyçlaryň netijelerini jemlän forum BMG bilen bilelikde guralar.

Mundan ozal, Bitaraplyk dostlary toparynyň ýokary derejeli ýygnagynyň Aşgabatda geçiriljekdigini habar berdik.