Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Moldowa Respublikasy

• «CONSERV GRUP» kompaniýasy

«Conserv GRUP» kompaniýasy Moldowa Respublikasynda adaty ekologiki arassa taýdan ösdürilip ýetişdirilýän gök önümlerden we miwelerden taýýarlanylýan konserwler we şireli suwlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.