Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Özbegistan Respublikasy

• «Самаркандский Автомобильный Завод» kompaniýasy

«СамАвто» kompaniýasy - Awtobuslary hem-de ýeňil we orta ýük göteriji ulaglary öndüriji zawod.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.