Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Türkmenistan

• «Ak Ussa» HJ

Grafiki bezeg, taslamak, çyzgy we modelirleme ýaly dizaýn hyzmatlaryny hödürleýär.
Klining hyzmatlarynyň ähli görnüşleri,kärhanalaryň işleriniň anyklaýyşy,üşewür administratiw we kompaniyalaryň işleriniň dolandyryş işi,menedjment we klining meseleleri boýunça maslahat beriş,kompaniýalaryň resminamalarynyň dolanyşygyny we içeri iş düzgün-kadalaryny işläp taýýarlamak.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.