Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «Сенко Украина» kompaniýasy

Günebakar ýagyny, mekgejöwenden edilen ýagyny hem-de raps ýagyny, ýokary hilli bugdaý unyny, şekeri, towuk ýumurtgasyny, hozy, miwe we gök önümleri hem-de beýleki iýmit önümleri hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «АРИЄС-УКРАИНА» kompaniýasy

Agaçlary birinji we ikinji tapgyrda ownadýan, gurluşyk galyndylary ownadýan, beton ownadýan, metal böleklerini ownadýan, tehniki enjamy hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Rusýa Federasiýasy

• «Завод Теплогарант» kompaniýasy

«Завод Теплогарант» kompaniýasy, ilki bilen “mugt” ýangyçda işleýän, durmuş we ýarym senagat pirolizli gazanlaryň täze işläp taýýarlamasyny hödürleýär. Ençeme goýunlaryň, geçileriň we iri şahly mallaryň saklanýan ýerlerinde, gyşyna basylyp ýatan ders, tomsuna guradylýar we pirolizli gazanlar üçin öndümli ýangyç bolup durýar. Haýwanlaryň guradylan dersi (tezegi) bölekleýin, briket (dörtburç görnüşde) we külke görnüşinde ulanylýar. Ondan başga-da gazanlar odunda, torfda we kömürde işläýer.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «НВП «НКЭМЗ» kompaniýasy

Elektrik hereketlendirijileri we generatorlary, şahta wentilýatorlary, gurallary hödürleýär.


Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Rusýa Federasiýasy

• «Завод Теплогарант» kompaniýasy

«Завод Теплогарант» kompaniýasy, ilki bilen “mugt” ýangyçda işleýän, durmuş we ýarym senagat pirolizli gazanlaryň täze işläp taýýarlamasyny hödürleýär. Ençeme goýunlaryň, geçileriň we iri şahly mallaryň saklanýan ýerlerinde, gyşyna basylyp ýatan ders, tomsuna guradylýar we pirolizli gazanlar üçin öndümli ýangyç bolup durýar. Haýwanlaryň guradylan dersi (tezegi) bölekleýin, briket (dörtburç görnüşde) we külke görnüşinde ulanylýar. Ondan başga-da gazanlar odunda, torfda we kömürde işläýer.


Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!