Özbegistan Respublikasynyň paýtagtynda Gazagystanyň öňdebaryjy haryt öndürijileriniň missiýasy geçirildi. Daşkentde abraýly wekiliýetiň saparynyň guramaçysy bolup, Gazagystanyň Daşary söwda palatasy, Telekeçileriň «Atameken» milli palatasy, şeýle hem Respublikanyň Söwda we integrasiýa ministrligi çykyş etdi. Özbegistan Respubliksasynyň Söwda-senagat palatasy kabul edýän tarap hökmünde çykyş etdi.
Gazagystanyň wekiliýetine gurluşyk, azyk önümçiligi we maşyngurluşyk ulgamynda iş alyp barýan 23 sany kompaniýa wekilçilik etdi.
Gazgystanyň işjeň toparlarynyň wekilleri özbek hyzmatdaşlary we güýçli alyjylary bilen göni aragatnaşygy ýola goýmakçy. Missiýanyň çäginde ikitaraplaýyn aragatnaşygy giňeltmek we täze şertnamalary baglanyşmak maksady bilen, «B2B» görnüşli duşuşygyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Materiýaly «www.popmech.ru» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!