Ykdysadyýet ministri Şahin Mustafaýew türki döwletleriň hyzmatdaşlyk birleşiginiň Baş sekretary Bagdad Amreýew bilen duşuşdy.
«Report» saýtynyň ministrlige salgylanyp habar bermegine görä, duşuşyga gatnaşyjylar türki döwletleriň hyzmatdaşlyk birleşiginiň çäginde ykdysady hyzmatdaşlygyň dowam edýän ýagdaýyny we ony giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Ady agzalýan gurama agza ýurtlaryň dürli ugurlarda, ýagny syýasy, ykdysady, söwda, ynsanperwerlik we beýleki ulgamlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk saklaýandyklary bellenildi.
Duşuşykda taraplar azerbaýjan eksportyny höweslendirmegiň, şol sanda söwda öýlerini açmagyň ähmiýetini aýratyn nygtadylar.
Bellemeklerine görä, şu ýylyň sentýabr aýynda Azerbaýjanyň Söwda öýüniň Nur-Sultanda (Gazagystan) açylmagy meýilleşdirilýär.

Materiýaly «www.report.az» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe Nabatowa, žurnalist.