Belarusyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Wladimir Ulahowiç Ptak Warsaw Expo (Warşawa, Polşa Repsublikasy) sergi-kongres merkeziniň wise-prezidenti Kazimežem Swikl bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda sergiler we ýarmarkalar babatda hyzmatdaşlyk etmek hem-de Ptak Warsaw Expo-nyň sergi taslamalaryna Belarysyň kärhanalarynyň gatnaşmagynyň mümkinçilikleri boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de, şol merkeziň meýdançasyny iki ýurduň biznesmenleriniň gatnaşmagynda belarusly önüm öndürijileriň sergilerini, maslahatlary, forumlary we beýleki çäreleri guramak üçin peýdalanmak barada gürrüň edildi.

Taýýarlan Goçmyrat Orzberdiýew, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!