2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunda Hazar halkara innowasion tehnologiýalar sergisi we «Türkmen sährasy-2019» atly halkara awtosergisi guralar.
Bu sergilere milli we daşary ýurt kompaniýalary, döwlet edaralary we Türkmenistanyň ähli künjeklerinden wekiller gatnaşarlar.
Bu sergilere oňa gatnaşyjylardan we wekillerden başga-da Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden meýletinçiler gatnaşarlar. Meýletinçilik işjeň hereketleriň biri hasaplanylýar.
Bu talyplar ýurdumyzda geçirilen 2017-nji ýylda «Aşgabat ─ 2017-niň» oýunlarynda, 2018-nji ýylda bolsa, agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda meýletinçilikde tejribe toplapdylar.

www.cci.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!