1. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly duşman onuň özi.

2. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly günä –ýalançylyk.

3. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýeňlişi – ulumsylyk.

4. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýalňyşy – özüňi ýitirmek.

5. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýazyk – gadyr bilmezlik.

6. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly üstünligi – ýykylaňsoň aýaga galyp bilmek.

7. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly ýitgi – umydyňy ýitirmek.

8. Ynsanyň durmuşynda gazanjak iň uly zady – saglyk we paýhas.

9. Ynsanyň durmuşyndaky ýetmezçiligi – düşünişmezlik.

10. Ynsanyň durmuşyndaky iň uly teselli – haýyrly işler.

Terjime eden Maýa Apbaýewa.