Çäräniň ady

Geçirilýän
wagty we ýeri

 • “Söwda we hyzmat – 2018” atly sergi-ýarmarkasy

26-28-nji iýun
(Aşgabat şäheri)

 • Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi

10-12-nji iýul
(Aşgabat şäheri)

 • “Saglyk – 2018” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

21-23-nji  iýul
(Aşgabat şäheri)

 • “Türkmengurluşyk – 2018” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi” atly maslahaty

28-30-njy awgust
(Aşgabat şäheri)

 • “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi  we ylmy maslahaty

6-8-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

 • Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 27 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi

18-20-nji sentýabr
(Aşgabat şäheri)

 • “Kitap – hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty

2-3-nji oktýabr
(Aşgabat şäheri)

 • “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi we maslahaty

9-10-njy oktýabr
(“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy)

 • Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2018» atly XI halkara sergisi we ylmy maslahaty

10-12-nji oktýabr
(Aşgabat şäheri)

 • “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

13-14-nji noýabr
(Aşgabat şäheri)

 • “Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018” atly XXIII halkara maslahaty we halkara sergisi

20-22-nji noýabr
(Aşgabat şäheri)

 • Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi

4-6-njy dekabr
(Aşgabat şäheri)

FaLang translation system by Faboba