Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Azerbaýjan

               Himiýa senagaty

 • “Karbon Gas Factory OJSC” kompaniýasy kömürturşy gazy (СО2) we gury buzy teklip edýär. Gaplamasy: СО2-metal ballon.

Gury buz – plastik konteýner.

              Senagat

 • “Gemiqaya Furniture Factory LLC” kompaniýasy korpus we ýumşak mebelleri  eksporta hödürleýär.   

 

 • “Gemiqaya Stone Products Industrial Complex LLC” kompaniýasy mermerden (goňur we garpisint dür) we hek tufundan (nusgawy, ak we gara) önümleri  eksporta hödürleýär. 
 • “Gemiqaya Industrial Complex LLC” kompaniýasy demirden taýýarlanylan dürli önümleri  eksporta hödürleýär . 

 

 • “Gemikaya Plastic Preform and Lids LLC” kompaniýasy  plastmassadan poroformalary (21dm,24dm,37dm,41dm) we gapaklary (3dm)  eksporta hödürleýär .  
 • “Nakhchivan Cement Factory LLC” kompaniýasy klinkeri we sementi  eksporta hödürleýär.

 

 • “Cahahn Industrial Complex LLC” kompaniýasy panel radiatorlaryny (40sm*40sm,40sm*50sm,40sm*60sm, 60sm*50sm, 40sm*300sm, 50sm*300sm) we demir örtgüleri (1m*3m,1m*12m)  eksporta hödürleýär.

 

 

 

 

 • “Cahan Pen LC” kompaniýasy agaç önümlerini, plastik penjireleri we gapylary, elastik turbajyklary we ş.m.  eksporta hödürleýär. 

 

 • “Dizayn Holding Union of Companies” kompaniýasy penoplast, “sendwiç” panelleri we penoplast tagtalary eksporta hödürleýär.
 • “Dizayn LLC” kompaniýasy (32mm, 35mm, 41mm, 47mm, 57 mm, 75mm, 88mm) ölçegli demir turbajyklary we  demir profilleri  (20*40sm,40*40sm,40*30sm)   eksporta hödürleýär.

 

 • “Nakhchivan Automobile Factory LLC” kompaniýasy “NAZ Lifan” kysymly awtomobilleri we kiçi awtobuslary  eksporta hödürleýär.

 

 • “Nakhchivan Techizat OJSC” kompaniýasy deri we deri önümlerini, şeýle hem ýumurtga üçin kagyz konteýnerleri eksporta hödürleýär.  
 • “Nuhchikhan LLC” kompaniýasy kosmetiki we ýuwujy serişdeleri eksporta hödürleýär.  

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Italiýa

 • Kompaniýa GBE
Eksport üçin şu görnüşli transformatorlary hödürleýär: gury (10кВА-30МВА,до52кв), ýaglanan transformatorlar, gury transformatorlar üçin sargy, energiýany bölme we öwürme üçin transformatorlar,  gün şöhlesinden we ýelden öwürme transformatorlar, şeýle hem demir ýol we deňiz derýa ulgamynda ulanylýan transformatorlar.

 

 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa

 • “Praým-Treýd SPb” JÇJ Ýokary tehnologiki iýmit goşundylaryny: ýumurtga külkesini, ýagy aýrylan  gury süýdi, ýagy aýrylmadyk  gury süýdi, gury süýt gönezligini we ş.m. eksporta hödürleýär.


Üpjün etmegiň şertleri, bahalary we gaplaryň görnüşleri bar. 

 • “АgroSoýuz” JÇJ Günebakaryň we kädiniň gowrulan çigidini eksporta hödürleýär.

 
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 • “ÝUGMONTAŽ 2000” kompaniýasy

Däp bolan materiallary; metal çerepisany, profnastili, ýylylyk örtgülerini, üçek esbaplaryny hem-de oda çydamly “sendwiç” panelleri (dowarlyk we üçeklik) eksporta hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Ukraina

 •   “Gorn” YÖK JÇJ 0,2-den 0,5 mm-e çenli kesimli gysýan, çekýän we towlaýan wintli pružinalary, şeýle hem dag-şahta enjamlary üçin pružinalary, okara görnüşli pružinalary we ýörite buýurma boýunça pružinalary üpjün edýär.

 

Üpjün etmegiň şertleri we habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Gresiýa

 •  
 • “MOCHEMCO” kompaniýasy Kosmetiki we ýuwujy serişdeler öndürmek üçin enjamlary, çig maly we tehnologiýalary ibermegi teklip edýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 

 

 

Azerbaýjan

               Azyk senagaty

 • “Gemikaya” kompaniýasy miwe suwlaryny, kompotlary we halwany eskporta hödürleýär. 

 

 •   “Badamlysu” kompaniýasy mineral suwlary  eksporta hödürleýär . 
 •   “Chiginli” kompaniýasy tebigy suwy  eksporta hödürleýär . 

 

 •   “Sirab” kompaniýasy bejeriş mineral suwlary  eksporta hödürleýär . 
 •   “Bereket” kompaniýasy peýnir we biskwit önümleri   eksporta hödürleýär  .

 

 • “Cahan Tea” kompaniýasy gara we otdan taýýarlanan melhem çaýlary   eksporta hödürleýär.  
 •   “Nati” kompaniýasy wafli önümlerini   eksporta hödürleýär.

 

 •   “Lezzet” kompaniýasy towuk etini we kösükli önümleri  eksporta hödürleýär .
 • “ARAZ” kompaniýasy alma siresini, ýumurtga we jüýje etini   eksporta hödürleýär.

 

 •  “NAKHCHIVISN SALT PRODUCTION LLC” kompaniýasy nahar we daş duzuny   eksporta hödürleýär .
 •   “ASNI TROUT BREEDING FARM” kompaniýasy täze we gaplanan balygy   eksporta hödürleýär .

 

 • “MM LLC” kompaniýasy eti we et önümlerini   eksporta hödürleýär.
 • “HILAL LLC” kompaniýasy et önümlerini, şöhlat we büzmeçe önümleri   eskporta hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!