Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa Federasiýasy

• «Ak Ussa» HJ «Завод Топливного Оборудования» kompaniýasy

Nasos bilen çekip guýmak, filtrlemek, saklamak, dürli suwuklyklary daşamak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça ýangyç enjamlaryny hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!