Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Belarus Respublikasy

APJ «Новогрудский завод металлоизделий»

Dürli görnüşli metal onümleri hödürleýär: metal şkaflar, öý hojalyk üçin harytlary we konteýnerlar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Russiýa Federasiýasy

«АКСИОН» kompaniýasy

Dürli görnüşli öý hojalyk üçin harytlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Russiýa Federasiýasy

APJ «ИМПЕКС КЕМИКАЛС»

Yuwujy we arrassalaýjy serişdeliri hödürleýär, hem-de laureatsulfat natriýa we kokamidopropil betain

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 

 

 

 

Türkiýe Respublikasy

Maýa-goýum Guramasy «Invest in Istambul»

Türkiýe Respublikasynda Telekeçilik ulgamynda, täjirçilik konsultasiýalarynda, maýa-goýum taslamalarynda hem-de täjirçiligi ösdürmek boýunça hemmetaraplaýyn ýardam bermegi hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Ukraina

«Sintra Trading» kompaniýasy

«Sintra Trading» kompaniýasy Ukraina döwletinde oboý öndürilýän zawodydyr.Germaniýa Federatiw Respublikasynyň RASCH toparyna girýär.
Ondürilýän oboýlar: flezelin we kagyz esasynda, oboýlaryň ölçegi giňlikde: 0,53 m. We 1,06 m, möhüriniň ölçegleri: diwar üçin bezeg kagyzlary, yandyrylan winil.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!