Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Moldawiýa Respublikasy

«Mold-Nord» Kompaniýasy

Dürli görnüşli alkogol içgileri hödürleýär: dürli görnüşli çakyr we başga spirtli içgileri guýma we çüýşeli daşynda.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkiýe Respublikasy

«Moonstar & Motek » kompaniýasy

Dürli gap-gaç ýuwýan plastmass öndürmeleri hödürleýär
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Gruziýa Respublikasy

Государственное Агентство Нефти и Газа министерства Энергетики Грузии

Государственное Агентство Нефти и Газа министерства Энергетики Грузии объявляет открытым международный тендер для получения лицензии на использование нефтегазовых ресурсов.

Тендер стартует 3 апреля 2017 года.
Детали тендера вы можете узнать в
Торгово-промышленной палате Туркменистана.

 

 

 

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!