Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa Federasiýasy

• «Liga» Kompaniýasy

Dürli görnüşli öý hojalyk we çagalar üçin harytlary hödürleýär (tigirler,samokat we skuterlar ).

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Russiýa Federasiýasy

• «Ника» Kompaniýasy
Dürli görnüşli penopolistiroldan harytlaryny hödürleýär: plintuslar,moldinglar we rozetkalar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Belarus Respublikasy

• Telekeçi Rejepgeldi Hudaýberdyýew «Dürdäne»

Ondan edilýän harytlaryny hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkiýe Respublikasy

• «VHS» firmasy

Dürli görnüşli öý hojalyk üçin harytlary hödürleýär:
metal şkaflar, öý hojalyk üçin harytlary we konteýnerlar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

   

 

Türkmenistan

Russiýa Federasiýasy

• «Ника» Kompaniýasy

Dürli görnüşli öý hojalyk we çagalar üçin harytlary hödürleýär (tigirler,samokat we skuterlar ).

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Belarus Respublikasy

APJ «Новогрудский завод металлоизделий»

Dürli görnüşli metal onümleri hödürleýär: metal şkaflar, öý hojalyk üçin harytlary we konteýnerlar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Russiýa Federasiýasy

«АКСИОН» kompaniýasy

Dürli görnüşli öý hojalyk üçin harytlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Russiýa Federasiýasy

APJ «ИМПЕКС КЕМИКАЛС»

Yuwujy we arrassalaýjy serişdeliri hödürleýär, hem-de laureatsulfat natriýa we kokamidopropil betain

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 

 

 

 

Türkiýe Respublikasy

Maýa-goýum Guramasy «Invest in Istambul»

Türkiýe Respublikasynda Telekeçilik ulgamynda, täjirçilik konsultasiýalarynda, maýa-goýum taslamalarynda hem-de täjirçiligi ösdürmek boýunça hemmetaraplaýyn ýardam bermegi hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Ukraina

«Sintra Trading» kompaniýasy

«Sintra Trading» kompaniýasy Ukraina döwletinde oboý öndürilýän zawodydyr.Germaniýa Federatiw Respublikasynyň RASCH toparyna girýär.
Ondürilýän oboýlar: flezelin we kagyz esasynda, oboýlaryň ölçegi giňlikde: 0,53 m. We 1,06 m, möhüriniň ölçegleri: diwar üçin bezeg kagyzlary, yandyrylan winil.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa Federasiýasy

«UMATEX Group» Kompaniýasy

Dürli görnüşli uglewodorod matany we ondan edilýän harytlaryny hödürleýär.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

 

 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Moldawiýa Respublikasy

«Mold-Nord» Kompaniýasy

Dürli görnüşli alkogol içgileri hödürleýär: dürli görnüşli çakyr we başga spirtli içgileri guýma we çüýşeli daşynda.
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkiýe Respublikasy

«Moonstar & Motek » kompaniýasy

Dürli gap-gaç ýuwýan plastmass öndürmeleri hödürleýär
Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Gruziýa Respublikasy

Государственное Агентство Нефти и Газа министерства Энергетики Грузии

Государственное Агентство Нефти и Газа министерства Энергетики Грузии объявляет открытым международный тендер для получения лицензии на использование нефтегазовых ресурсов.

Тендер стартует 3 апреля 2017 года.
Детали тендера вы можете узнать в
Торгово-промышленной палате Туркменистана.

 

 

 

HALKARA SERGISINE!!!

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Sizi 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 2-nji fewraly aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriljek Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Senagat önümleriniň, enjamlarynyiň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi Türkmenistanyň pudak edaralarydyr kärhanalary üçin möhüm waka we ähmiýetli halkara çäresi bolar. Halkara sergisinde oňa gatnaşyjylar üçin Türkmenistanyň maýa goýum ýagdaýy we pudak kärhanalaryny ösdürmegiň geljekki ugurlary barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilikler bolar.

Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi döwlet we hususy edaralarydyr kärhanalarynyň wekillerine tejribe alyşmak we duşuşmak üçin amatly şert döreder.
Sizi Senagat onümleriniň, enjamlarynyň we dowrebap tehnologiýalaryň halkara sergisinde hoş gördük.
Has giňişleýin maglumaty guraýjy topardan alyp bilersiňiz:
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy:

Tel.:+993 12 39 38 88\38
Faks: +993 12 39 88 71
El.poçta: exhibition@cci.gov.tm, atanepes.exhibition@gmail.com, elena.exhibition@gmail.com

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!