Hytaýda «Bir zolak, bir ýol» atly başlangyjyň bäşýyllygy bilen gabat gelen Ýüpek ýolunyň biznes-liderleriniň sammiti boldy. Işewür-duşuşygyň guramaçylarynyň biri bolup Astana ykdysady forumy boýunça «G-Global ─ wirtual meýdançasynyň» Halkara sekretariýaty çykyş etdi.
Sammite dünýäniň 70 ýurdundan 500-den gowrak adam gatnaşdy. Şol sanda BMG we beýleki halkara guramalaryndan, transmilli korporasiýalaryndan we Hytaýyň hökümetinden wekiller gatnaşdylar. Biznes-duşuşygyň netijesinde «Ýüpek ýolunyň şäherleriniň häkimleri» hem-de «Sebitleriň ýolbaşçylary» atly assosiasiýalar döredildi.
Ýüpek ýolunyň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde eýýäm, 76 döwletiň telekeçileriniň girýän Halkara ylymlar akademiýasy we Halkara söwda palatasy hereket edýär. Bulardan başga-da, «G-Global» sekretariýatyň wekilleri Hytaýyň işewürlerine «Sanly Ýüpek ýoly» atly taslamany hödürledi.

Materiýaly «24.kz» saýtynyň maglumatlary esasynda taýýarlan Miwe NABATOWA, žurnalist.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!