Şu gün, 2-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Eýran Yslam Respublikasynyň ХIII ýöriteleşdirilen sergisiniň ýapylyş dabarasy boldy.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda serginiň üstünlikli geçirilmegi üçin ähli zerur şertleri döretdiler. Serginiň işiniň üç gününiň dowamynda oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet we hususy ulgamlarynyň wekilleri we hünärmenleri, köp sanly aşgabatlylar hem-de paýtagtymyzyň myhmanlary gelip gördüler.
Serginiň ýapylyş dabarasynyň çäklerinde oňa gatnaşanlara degişli diplomlar we sertifikatlar gowşuryldy.
Sergä gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul etdiler.

Maýa Apbaýewa, žurnalist.
Döwlet Heşdekowyň fotokollažy.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!