26.12.2016. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde ýaýlymda özüne berlen wagty bu wezipä dalaşgär bolan beýlekilere bermek barada gelen kararyny häzirki döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni, 25-nji dekabrda milli telewideniýede eden çykyşynda habar berdi.

“Men ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda özüme berlen wagty Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine beýleki dalaşgärlere paýlamagy Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topardan haýyş edýärin” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we dalaşgärleriň ählisine üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanda saýlawlar 12-nji fewralda geçiriler. Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi saýlaw toparynda bellige alnan 9 dalaşgäriň biri boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti rejelenen görnüşdäki Konstitusiýa (Esasy Kanuna) laýyklykda, 7 ýyl möhlete saýlanar. Ol şeýle hem Hökümetiň Baştutany bolýar.

«tdh.gov.tm»

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!