Ýuwaş okean Alýansynyň döwletleri – Çili, Meksika, Peru we Kolumbiýa, şeýle-de Barbados EKSPO-2016 halkara ýöriteleşdirilen sergisine gatnaşmaga isleg bildirdi. Şeýlelikde, bu sergä gatnaşjak döwletleriň umumy sany 111-e ýetdi.
Sergä gatnaşmaga täzelikde isleg bildiren döwletleriň wekilleriniň aýtmagyna görä, onuň “Geljegiň energiýasy” atly şygary Ýuwaş okean Alýansynyň döwletleri üçin aktual bolup durýar. Çünki olar täzeden döredilýän energiýany almagyň usullaryny yzygiderli öwrenýärler. Meselem, Çilide dag magdan senagaty güýçli depginde ösendigi sebäpli, köplenç halatda Gün we ýel energiýasy peýdalanylýar. Peruda gidroenergiýa resurslarynyň, tebigy gazyň ätiýaçlyklarynyň gaz kondensatynyň bardgygyna garamazdan, Gün, ýel we geotermal energiýasyny ösdürmäge üns berilýär. Kolumbiýa Gün energiýasy bilen işleýän awtomobil öndüren ýurt hökmünde energiýanyň alternatiw çeşmelerini öndürmäge gyzyklanma bildirýär. Meksika nebit gazyp alýan döwlet hökmünde energiýanyň täze görnüşlerini gözlemegini dowam etdirýär.
Bu sebitde Kosta-Rika täzeden alynýan energiýany öndürmekde dünýä boýunça öňdebaryjylaryň biri bolup durýar. Olar ulanýan energiýalarynyň 90 göterimini alternatiw çeşmelerden alýarlar.

«expo2017astana.com» saýtynyň materialyny terjime eden Goçmyrat Orazberdiýew.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!