Hiç zat bilmezlik erbet, bilmek islemezlik – has erbedi.
Nakyl

***
Üstünlik üstüňe gelmez...Siz onuň üstüne gitmelisiňiz.
Marwa Kollinz

***
Öz pikirlerini özgerdip bilmeýän adam, durmuşyny özgertmegi-de başarmaz.
Bernard Şou

***
Nämedir bir zada synanyşyp görmeli bolsa, synanyşyklaryň sany 10-dan az bolmasyn.
Art Linkletter

*** 

Hiç haçan özüňi aldamazlyk aňsat iş däl.
Zigmund Freýd.

***
Maksadyňa ýetmek üçin hemme zady öwrenmäge taýýar bolan mahalyň durmşyňdaky iň uly öwrülişik başlanýar.
Braýan Treýsi

***
Islendik iş garaşyşyňdan kän wagt talap edýär.
Merfiniň kanuny


Terjime eden Maýa Apbaýewa, žurnalist

FaLang translation system by Faboba